תפריט סגור

תמ"א 38

תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית שנועדה בראש וראשונה לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה. בבסיס התכנית דרך מקורית ומהירה להשביח את ערך הנכס ולשפר את איכות החיים, ללא עלות כספית מצד הדיירים. מטרת התוכנית היא לחזק מבנים ישנים, אשר נבנו לפני שנת 1980, ולפיכך אינם עומדים בתקן הקיים (413). התוכנית חלה על מבני מגורים ומבנים לשימושים אחרים. התמ"א אינה חלה על מבנים הפטורים מתקן 413, כולל מבנים בני קומה אחת או שתיים בשטח של עד 400 מ"ר ומבנים כדוגמת מחסנים, שאינם מאוישים רוב הזמן. כמו כן, התמ"א אינה חלה על מבנים המיועדים להריסה.

תמ"א 38 מביאה לידי חיזוק המבנים על ידי עידוד יזמות מעל או במקום אותם מבנים. במסגרת התכנית ייבנו יחידות דיור חדשות ויורחבו דירות קיימות בהתאם למגבלות בכל בנין לגופו. על ידי הנחות במיסוי עד כדי פטור מלא וקיצור הליכים סטטוטוריים, מתאפשר מימוש יעיל של עקרונות התמ"א.