תפריט סגור
בתי חולים סיעודיים
VCELL נדלן מניב בתי חולים סיעודיים

העלייה המתמשכת בתוחלת החיים לנוכח פיתוח הטכנולוגיה הרפואית, באה לידי ביטוי בהזדקנות האוכלוסייה, הנזקקת במקרים רבים לשירותים סיעודיים.
משרד הבריאות הינו הרגולטור, גורם הרישוי, התכנון והפיקוח בתחום בתי החולים הסיעודיים.
בעשור האחרון חל גידול בהיצע בתי חולים סיעודיים ציבוריים ופרטיים, בד בבד עם הגידול בביקוש לתחום.
עולם בתי החולים הסיעודיים הינו בעל מאפיינים ייחודיים בהיבטי התכנון, המיתוג, התפעול והשיווק ודורש צוות מקצועי רב תחומי שיוביל את הפרויקט.

בית חולים סיעודי בחיפה

VCELL נדלן מניב בית חולים סיעודי בחיפה

בית חולים סיעודי ברמלה

VCELL בית חולים סיעודי ברמלה

מחקרי השוק והתכניות העסקיות בתחום בתי החולים הסיעודיים מהווים כלי לקבלת החלטות מושכלות של יזמי הנדל"ן בקשר עם קונספט הפרויקט המתוכנן, הניתוח הכלכלי, איפיונו ומיתוגו על מנת להשיא את שוויו לחברה.

המחקרים כוללים את הפרקים הבאים:

 • ניתוח מיקום ותחבורה ברמת מאקרו ומיקרו
 • ניתוח מסמכי הפרויקט: סטטוס משפטי, תכנוני והנדסי
 • ניתוח סביבה עסקית: ניתוח צד ההיצע וצד הביקוש, תחרות קיימת ועתידית, דמוגרפיה וקהלי יעד, עוגנים כלכליים
 • עסקאות ברות השוואה
 • המלצות לגבי קונספט שיווקי ותמהיל שימושים
 • ניתוח S.W.O.T
 • ניתוח כלכלי והערכות שווי

לווי הלקוח אינו מסתיים בהגשת עבודת המחקר והניתוח הכלכלי. צוות החברה מלווה אותו באופן צמוד לפי צרכיו הממוקדים:

 • מנהלת היגוי ושיווק לפרויקט
 • יישום המלצות המחקר
 • לווי מו"מ לרכישה או מכירת נכס
 • ביצוע בדיקת נאותות לרכישת נכס
 • לווי והדרכת הצוות המקצועי של הלקוח
 • לווי גיוסי הון וחוב לרכישה ו/או הקמת פרויקטים