תפריט סגור
דיור מוגן
VCELL נדלן מניב דיור מוגן

תחום הדיור המוגן זוכה להתעניינות הולכת וגוברת מצד יזמי נדל"ן בארץ ובעולם.
בשנים האחרונות הצליחה הרפואה להתגבר על שורה ארוכה של גורמי תמותה והביאה לעלייה בתוחלת החיים. העלייה בתוחלת החיים, וכפועל יוצא בהתמשכות שנות הזקנה, ביחד עם רצונם של אנשים לשמר רמת חיים ואיכות חיים גבוהות להן היו מורגלים במשך שנות חייהם, יוצרים ביקוש גבוה לתחום הדיור המוגן.

תוחלת החיים בעולם נמצאת במגמת עלייה ועומדת בממוצע על 72 שנים. תוחלת החיים בישראל עומדת על 82 שנים והינה מהגבוהות בעולם. תוחלת החיים בישראל עולה מדי שנה, כך לדוגמא, ב- 4 השנים האחרונות היא עלתה ב- 2.8 שנים.

עולם הדיור המוגן הינו בעל מאפיינים ייחודיים בהיבטי התכנון, המיתוג, התפעול והשיווק ודורש צוות מקצועי רב תחומי שיוביל את הפרויקט.

פרויקט דיור מוגן עבור חברת דמרי במיתר

VCELL פרויקט דיור מוגן עבור חברת דמרי במיתר

פרויקט דיור מוגן עבור חברת אלמוג במושב בן זכאי ליד יבנה

VCELL פרויקט דיור מוגן עבור חברת אלמוג במושב בן זכאי

יעוץ שוטף לחברת בית בלב

VCELL נדלן מניב דיור מוגן בית בלב

יעוץ שוטף לחברת בית בכפר

VCELL דיור מוגן בית בכפר

מחקרי השוק והתכניות העסקיות בשוק הדיור המוגן מהווים כלי לקבלת החלטות מושכלות של יזמי הנדל"ן בקשר עם קונספט הפרויקט המתוכנן, הניתוח הכלכלי, איפיונו ומיתוגו על מנת להשיא את שוויו לחברה.

המחקרים כוללים את הפרקים הבאים:

 • ניתוח מיקום ותחבורה ברמת מאקרו ומיקרו
 • ניתוח מסמכי הפרויקט: סטטוס משפטי, תכנוני והנדסי
 • ניתוח סביבה עסקית: ניתוח צד ההיצע וצד הביקוש, תחרות קיימת ועתידית, דמוגרפיה וקהלי יעד, עוגנים כלכליים
 • עסקאות ברות השוואה
 • המלצות לגבי קונספט שיווקי ותמהיל שימושים
 • ניתוח S.W.O.T
 • ניתוח כלכלי והערכות שווי

לווי הלקוח אינו מסתיים בהגשת עבודת המחקר והניתוח הכלכלי. צוות החברה מלווה אותו באופן צמוד לפי צרכיו הממוקדים:

 • מנהלת היגוי ושיווק לפרויקט
 • יישום המלצות המחקר
 • לווי מו"מ לרכישה או מכירת נכס
 • ביצוע בדיקת נאותות לרכישת נכס
 • לווי והדרכת הצוות המקצועי של הלקוח
 • לווי גיוסי הון וחוב לרכישה ו/או הקמת פרויקטים