תפריט סגור
חניונים
VCELL נדלן מניב חניונים

חניון הינו רכיב מהותי בכל פרויקט נדל"ני ולעתים על פיו יצליח או ייכשל הפרויקט הנדל"ני.

תחום החניונים עובר תמורות בשנים האחרונות כנגזרת של השינויים בהרגלי התחבורה, היבטי התכנון האורבני והשינויים הטכנולוגיים והאוטומציה ההולכים ומתעצמים בתכנון ותפעול חניונים.

התכנית העסקית לחניון עצמאי או נלווה לפרויקט מסחרי, תכלול, בין היתר:

 • ניתוח מיקום ותחבורה ברמת מאקרו ומיקרו
 • ניתוח מסמכי הפרויקט: סטטוס משפטי, תכנוני והנדסי
 • עסקאות ברות השוואה
 • ניתוח תחבורה ציבורית ופרטית במרחב התחרות
 • ניתוח היצע קיים ועתידי של חניונים
 • הרגלי תחבורה וחניה של הצרכנים
 • תמהיל תפוסה בין מנויים וקהלים מזדמנים
 • ניתוח כלכלי של תחזית תקבולים ועלויות הקמה ותפעול של החניון
 • ניתוח W.O.T

לווי הלקוח אינו מסתיים בהגשת עבודת המחקר והניתוח הכלכלי. צוות החברה מלווה אותו באופן צמוד לפי צרכיו הממוקדים:

 • מנהלת היגוי ושיווק לפרויקט
 • יישום המלצות המחקר
 • לווי מו"מ לרכישה או מכירת נכס
 • ביצוע בדיקת נאותות לרכישת נכס
 • לווי והדרכת הצוות המקצועי של הלקוח
 • לווי גיוסי הון וחוב לרכישה ו/או הקמת פרויקטים