תפריט סגור

ייעוץ תהליכי

יעוץ תהליכי VCELL

השילוב של יועץ תהליכי-ארגוני בחברות הוא דבר טבעי התורם להתנהלות שוטפת תקינה בחברה וכן לניהול משברים, ביצוע שינויים ארגוניים, פיתוח עסקי וליווי בנקודות מפנה של הארגון.

ייעוץ תהליכי תורם הן למנהלים והן לעובדים בארגון, ובעידן של תחרות גוברת וגלובליזציה, ייעוץ איכותי ימנף לארגון את הנכסים, המוחשים והלא מוחשיים, הקיימים ויתרום בקבלת החלטות חשובות.

חברות בתהליכי צמיחה וגידול, חברות בשלבי הקמה ראשוניים, חברות בתהליכי שינויים ארגוניים כתוצאה משינויי הנהלה, שינויים במוצר או בשירות, החדרת מוצר או שירות חדשים, שינוי בשיטות ותהליכי עבודה וכן חברות הזקוקות לחיזוק בתהליכים או מחלקות בחברה, ימצאו בייעוץ התהליכי זרוע חשובה להטמעת השינויים והתמודדות עם המשברים הצפויים.

VCELL תעמיד לרשותכם מגוון יועצים בתחומים שונים, לרבות בתחום הייעוץ הארגוני, ללוות את החברה ומנהליה בתהליכי קבלת ההחלטות, בניית המבנה הארגוני, הגדרת בעלי התפקידים ונהלי החברה, טיפול בממשקי העבודה והתקשורת הפנים ארגונית, גיוס והדרכה של כוח האדם, וכן אפיון של מערכות המידע התומכות את תהליכי העבודה בארגון.

אנו מאמינים שהתוויה של שינויי פנים ארגוני, מצריכה מאתנו להתמזג בתוך הארגון ועובדיו, לחוות וללוות את הארגון על בסיס שוטף ולייצר שינוי הדרגתי המאפשר לשגרת העבודה להתנהל מבלי לייצר זעזועים בארגון ולתמוך בעובדים בשלבי השינוי.

לצורך כך, כבר בשלב המקדמי של הייעוץ התהליכי, נשקיע את מאמצינו להכיר את הארגון ולאבחן את התהליכים המצריכים התייחסות:

  • בחינת המבנה הארגוני הקיים, ממשקי העבודה, הגדרות התפקיד, נהלי העבודה.
  • שיחות אישיות עם בעלי התפקידים השונים בחברה
  • לימוד סביבת העבודה: הסביבה הפיזית, הטכנולוגית והתפעולית.

בהתבסס על ממצאי האבחון, יוגש לארגון מסמך תובנות, מסקנות והמלצות לליווי וההטעמה במסגרת הייעוץ התהליכי. מסמך זה יכלול, בין השאר: מבנה ארגוני מומלץ, תרשימי תהליכי עבודה מומלצים, סוגיות הקשורות לממשקי עבודה, המלצות על הגדרות תפקיד ופרופיל כוח אדם נדרש, סוגיות ובעיות ייחודיות הקשורות לארגון, המלצות לעניין מערכות המידע התומכות בארגון, אמצעי מדידה של יעדים ושביעות רצון.

בשלב השני והמשמעותי של הייעוץ התהליכי תפעל VCELL להטמעה ויישום של ההמלצות שהתקבלו על ידי הארגון. הייעוץ יכלול: ליווי שוטף לבעלי תפקידים משמעותיים, גיוס כוח אדם חדש, הדרכות עובדים, סיוע בפתרון בעיות, הטמעת שיטות עבודה חדשות או מעודכנות, חידוד הגדרות תפקיד, בניית נהלי עבודה מעודכנים, שיפור תהליכי התקשורת הפנים ארגוניים לרבות קביעת מערכי פגישות וישיבות עדכון שוטפות  וכו' – והכל בהתאם  לאופי החברה, מטרותיה והסוגיות הייחודיות לה.