תפריט סגור
לוגיסטיקה ותעשיה
VCELL לוגיסטיקה ותעשיה

ענף הלוגיסטיקה העולמי, נמצא בצמיחה מתמדת בד בבד עם  הגידול באוכלוסייה ובצריכה. בעולם של תחרות גלובלית מואצת, יש צורך להתייעל ולספק רמת שירות טובה יותר ללקוחות, ועל כן יצרנים רבים הבינו כי תחום הלוגיסטיקה אינו עוד עסק תפעולי צדדי גרידא, אלא תחום קריטי הדורש ניהול ומומחיות.

מהן הסיבות לקצב הגידול המואץ בענף הלוגיסטיקה בישראל?

1. ישראל היא אי, ובשונה מיבשות גדולות, יעד התוצרת שמגיעה לישראל הינו סופי. המשמעות היא משלוחים גדולים יותר (בשל תדירותם המוגבלת) הדורשים שטחי איחסון נרחבים יותר.
2.  גידול בסחר האלקטרוני ובמס' היבואנים.
3. דרישה לרמת שירות גבוהה יותר- זמני תגובה ותדירות משלוחים פנים ארצית  הולכת וגדלה.
4. שימוש הולך וגובר במיקור חוץ, שמשמעותו מחסנים גדולים יותר.

בישראל קיים מחסור בקרקעות בהיקפים גדולים, במיקומים המתאימים למרל"וגים. מחסור זה, יחד עם הגידול בביקוש לשטחי לוגיסטיקה, גרר עלייה חדה במחירי קרקעות ללוגיסטיקה הן במרכז הארץ והן בפריפריה.

הפיכתה של הקרקע למרכיב מהותי בעלות הקמת מרלו"ג (40-50%) הביאה להשאה בניצול הגובה ולשימוש במחסנים אוטומטיים (טבע, אוסם ושופרסל). כך למשל, מרלו"ג אוסם "שבר שיא" כשהוקם בו מחסן אוטומטי המתנשא לגובה של 40 מ'.

מחקר שוק מאקרו עבור עזריאלי

לוגיסטיקה ותעשיה

מחקר שוק מאקרו עבור חברת נמלי ישראל (חנ"י)

לוגו חברת נמלי ישראל

מחקרי השוק והתכניות העסקיות בשוק הלוגיסטיקה מהווים כלי לקבלת החלטות מושכלות של רשויות ממשלתיות ומקומיות, וחברות הנדל"ן בקשר עם קונספט הפרויקט המתוכנן, הניתוח הכלכלי, איפיונו ומיתוגו על מנת להשיא את שוויו לחברה.

המחקרים כוללים את הפרקים הבאים:

  • ניתוח מיקום ותחבורה ברמת מאקרו ומיקרו
  • ניתוח מסמכי הפרויקט: סטטוס משפטי, תכנוני והנדסי
  • ניתוח סביבה עסקית: ניתוח צד ההיצע וצד הביקוש, תחרות קיימת ועתידית, דמוגרפיה וקהלי יעד, עוגנים כלכליים
  • עסקאות ברות השוואה
  • המלצות לגבי קונספט שיווקי ותמהיל שימושים
  • ניתוח S.W.O.T
  • ניתוח כלכלי והערכות שווי

לווי הלקוח אינו מסתיים בהגשת עבודת המחקר והניתוח הכלכלי. צוות החברה מלווה אותו באופן צמוד לפי צרכיו הממוקדים:

 • מנהלת היגוי ושיווק לפרויקט
 • יישום המלצות המחקר
 • לווי מו"מ לרכישה או מכירת נכס
 • ביצוע בדיקת נאותות לרכישת נכס
 • לווי והדרכת הצוות המקצועי של הלקוח
 • לווי גיוסי הון וחוב לרכישה ו/או הקמת פרויקטים