תפריט סגור
מלונאות
VCELL נדלן מניב מלונאות

מדדי הפעילות בענף המלונאות בישראל הפגינו חוזק בסיכום שנת 2018. נרשם שיא בכניסת התיירים לישראל – 4.1 מיליון תיירים, המבטא עלייה של כ- 14% ביחס לשנת 2017. על רקע המצב הבטחוני הרגוע יחסית, מעמדה המיתוגי של ישראל בעולם, הפעילות הנמרצת של משרד התיירות בעידוד השקעות במלונאות, ועל אף איומי הכלכלה השיתופית כדוגמת Airbnb, ישנו שיפור במרבית המדדים – היקף לינות, תפוסות חדרים והפדיון.

אם זאת נזכור, כי תחום המלונאות הינו מהמורכבים והתנודתיים ביותר מכל העולמות העסקיים. עולם המלונאות חווה אבולוציות ואף רבולוציות חדשות לבקרים בהיבטי התחרות, הגלובליזציה, הרגולציה, חסמי הכניסה הגבוהים, ניהול כח אדם, השקעות, שיווק ותפעול.

מלון West Lagoon עבור דיזנגוף סחר בנתניה

VCELL מלון ווסט לגון נתניה

מלון דירות בבת ים

VCELL מלון SUN HOTEL בת ים

מחקרי השוק והתכניות העסקיות בתחום המלונאות מהווים כלי לקבלת החלטות מושכלות של יזמי הנדל"ן בקשר עם קונספט הפרויקט המתוכנן, הניתוח הכלכלי, איפיונו ומיתוגו על מנת להשיא את שוויו לחברה.

המחקרים כוללים את הפרקים הבאים:

 • ניתוח מיקום ותחבורה ברמת מאקרו ומיקרו
 • ניתוח מסמכי הפרויקט: סטטוס משפטי, תכנוני והנדסי
 • ניתוח סביבה עסקית: ניתוח צד ההיצע וצד הביקוש, תחרות קיימת ועתידית, דמוגרפיה וקהלי יעד, עוגנים כלכליים
 • עסקאות ברות השוואה
 • המלצות לגבי קונספט שיווקי ותמהיל שימושים
 • ניתוח S.W.O.T
 • ניתוח כלכלי והערכות שווי

לווי הלקוח אינו מסתיים בהגשת עבודת המחקר והניתוח הכלכלי. צוות החברה מלווה אותו באופן צמוד לפי צרכיו הממוקדים:

 • מנהלת היגוי ושיווק לפרויקט
 • יישום המלצות המחקר
 • לווי מו"מ לרכישה או מכירת נכס
 • ביצוע בדיקת נאותות לרכישת נכס
 • לווי והדרכת הצוות המקצועי של הלקוח
 • לווי גיוסי הון וחוב לרכישה ו/או הקמת פרויקטים