תפריט סגור
מרכזים רפואיים
VCELL מרכזים רפואיים נדלן מניב

ענף הבריאות אינו מתנהל כשוק חופשי בשל כשלי השוק המובנים בו ודורש מעורבות ממשלתית. משרד הבריאות, כרגולטור וכאחראי על צד היצע השירותים הרפואיים בישראל, מוביל קו מדיניות של חיזוק הרפואה הציבורית בישראל וצמצום פערי אי השיוויון בשרותי הבריאות. כפועל יוצא ממדיניותו, מקשה משרד הבריאות על הקצאת רישיונות לבתי חולים פרטיים.
בצד הביקושים, מערכת הבריאות בישראל מתמודדת עם גידול משמעותי בשימושים, בתי חולים מתקשים לשמור על איזון כלכלי, וקופות החולים מצויות בגירעונות עמוקים. כל זאת, מתקיים לצד ביקוש גובר לרפואה פרטית, אשר צומחת בקצב מהיר, ומשפיעה בצורה דרמטית על המערכת הציבורית.
הדיון סביב מתן שירותי רפואה פרטית (שר"פ) בבתי החולים הציבוריים בישראל, נמצא בליבת העיסוק הציבורי בישראל מזה מספר עשורים.
בשנים האחרונות, אנו עדים לפיתוח של מרכזים רפואיים פרטיים ובתי רופאים מתמחים, הממוקמים בלב ריכוזי אוכלוסייה גדולים ובקירבת בתי חולים מרכזיים.

מרכז רפואי במרכז הארץ עבור חברת ניצנים

VCELL מרכז רפואי במרכז הארץ עבור חברת ניצנים

מרכז רפואי עבור החברה לפיתוח קיסריה

לוגו החברה לפיתוח קיסריה

מחקרי השוק והתכניות העסקיות בשוק המרכזים הרפואיים מהווים כלי לקבלת החלטות מושכלות של יזמי הנדל"ן בקשר עם קונספט הפרויקט המתוכנן, הניתוח הכלכלי, איפיונו ומיתוגו על מנת להשיא את שוויו לחברה.

המחקרים כוללים את הפרקים הבאים:

 • ניתוח מיקום ותחבורה ברמת מאקרו ומיקרו
 • ניתוח מסמכי הפרויקט: סטטוס משפטי, תכנוני והנדסי
 • ניתוח סביבה עסקית: ניתוח צד ההיצע וצד הביקוש, תחרות קיימת ועתידית, דמוגרפיה וקהלי יעד, עוגנים כלכליים
 • עסקאות ברות השוואה
 • המלצות לגבי קונספט שיווקי ותמהיל שימושים
 • ניתוח S.W.O.T
 • ניתוח כלכלי והערכות שווי

לווי הלקוח אינו מסתיים בהגשת עבודת המחקר והניתוח הכלכלי. צוות החברה מלווה אותו באופן צמוד לפי צרכיו הממוקדים:

 • מנהלת היגוי ושיווק לפרויקט
 • יישום המלצות המחקר
 • לווי מו"מ לרכישה או מכירת נכס
 • ביצוע בדיקת נאותות לרכישת נכס
 • לווי והדרכת הצוות המקצועי של הלקוח
 • לווי גיוסי הון וחוב לרכישה ו/או הקמת פרויקטים