תפריט סגור
תחנות תדלוק
תחנות תדלוק VCELL נדלן מניב

השיקולים להקמת תחנות תדלוק ברחבי הארץ מבוססים על ניתוח פיתוח צירי תנועה, ניתוח נסועה של כלי רכב, זמינות קרקעות מתאימות וניתוחי כדאיות. מתחמי תחנות התדלוק כוללים שימושים נלווים כגון שירותי דרך, רחיצת רכבים, חנות נוחות, הסעדה ומסחר. הפרוגרמה התכנונית מתכללת את השימושים השונים לכדי יצירת תכנית עסקית מיטבית וכוללנית.

תחנת תדלוק בקיבוץ סופה

VCELL נדלן מניב תחנת תדלוק סופה

מחקרי השוק והתכניות העסקיות בתחום תחנות התדלוק מהווים כלי לקבלת החלטות מושכלות של יזמי הנדל"ן בקשר עם קונספט הפרויקט המתוכנן, הניתוח הכלכלי, איפיונו ומיתוגו על מנת להשיא את שוויו לחברה.

התכנית העסקית לתחנות תדלוק, תכלול, בין היתר:

 • ניתוח מיקום ותחבורה ברמת מאקרו ומיקרו
 • איתור קרקע זמינה ומתאימה תכנונית וסטטוטורית לתחנת תדלוק
 • לווי הסכמים עם בעלי הקרקע
 • לווי הסכמי תפעול עם חברות דלק
 • ניתוח סביבה עסקית: תחרות קיימת ועתידית של תחנות תדלוק, נסועה ודמוגרפיה.
 • הכנת פרוגרמה תכנונית
 • עסקאות ברות השוואה
 • ניתוח S.W.O.T
 • ניתוח כלכלי והערכות שווי

לווי הלקוח אינו מסתיים בהגשת עבודת המחקר והניתוח הכלכלי. צוות החברה מלווה אותו באופן צמוד לפי צרכיו הממוקדים:

 • מנהלת היגוי ושיווק לפרויקט
 • יישום המלצות המחקר
 • לווי מו"מ לרכישה או מכירת נכס
 • ביצוע בדיקת נאותות לרכישת נכס
 • לווי והדרכת הצוות המקצועי של הלקוח
 • לווי גיוסי הון וחוב לרכישה ו/או הקמת פרויקטים