תפריט סגור
תיירות ופנאי
VCELL תיירות ופנאי נדלן מניב

במהלך השנים ערכה החברה מחקרי שוק יעודיים לתחומי תיירות ופנאי ברחבי הארץ.

כל פרויקט הינו יחיד במינו, ועל כן נדרשת למידה מעמיקה של איפיון המיקום  וייחודיותו, חידוד יתרונותיו היחסיים לציבור משתמשי הקצה ומתן מענה ליעדי הלקוח.

פרויקט סולריום ומרפא בעין בוקק ים המלח עבור החברה הכלכלית לים המלח

VCELL תיירות סולריום ים המלח

פרויקט תיירות ומסחר בערבה

VCELL תיירות ופנאי פרויקו בערבה

המחקרים כוללים את הפרקים הבאים:

 • ניתוח מיקום ותחבורה ברמת מאקרו ומיקרו
 • ניתוח מסמכי הפרויקט: סטטוס משפטי, תכנוני והנדסי
 • ניתוח סביבה עסקית: ניתוח צד ההיצע וצד הביקוש, תחרות קיימת ועתידית, דמוגרפיה וקהלי יעד, עוגנים כלכליים
 • עסקאות ברות השוואה
 • המלצות לגבי קונספט שיווקי ותמהיל שימושים
 • ניתוח S.W.O.T
 • ניתוח כלכלי והערכות שווי

לווי הלקוח אינו מסתיים בהגשת עבודת המחקר והניתוח הכלכלי. צוות החברה מלווה אותו באופן צמוד לפי צרכיו הממוקדים:

 • מנהלת היגוי ושיווק לפרויקט
 • יישום המלצות המחקר
 • לווי מו"מ לרכישה או מכירת נכס
 • ביצוע בדיקת נאותות לרכישת נכס
 • לווי והדרכת הצוות המקצועי של הלקוח
 • לווי גיוסי הון וחוב לרכישה ו/או הקמת פרויקטים